Duurzaam transport over het water

Peter Joos heeft er alle vertrouwen in dat de modal shift en duurzaam transport zich onomkeerbaar zullen doorzetten. Hij merkt een duidelijke versnelling in de transitie. “De Europese Green Deal, de common sense over het beperken van CO2-uitstoot en een nieuwe generatie managers zetten de toon,” aldus de CEO van JoGo Logistics.

JoGo Logistics geeft invulling aan de term ‘duurzame logistiek’ en wil als logistieke ketenregisseur bedrijven ontzorgen van hun transport besognes. “Het uitgangspunt is de realisatie van de modal shift waarbij we willen shiften van transport op de weg naar transport via het water,” legt Peter Joos van JoGo uit.

“Als logistieke regisseur passen we ons altijd aan de situatie van de klant aan en overleggen we hoe we - met het oog op duurzaam transport -  zijn transportketen zo goed mogelijk kunnen verduurzamen. Wij werken met eigen middelen en personeel zodat we helemaal kunnen ontzorgen.”

 

Wist je dat in België meer dan 100 miljoen palletunits via de weg worden vervoerd? Daarvan moeten we toch minstens 10% via het water kunnen vervoeren? Tel daarbij het enorme aantal waterwegen in België en je beseft dat we heel veel duurzaam transport kunnen realiseren!”

 

Duurzame logistiek en modal shift zijn onomkeerbaar ingezet

Waarom is die modal shift voor bedrijven zo belangrijk? Peter somt enkele redenen op:

“Uiteraard denken we in de eerste plaats aan het beperken van de verkeersfiles op de weg en het streven naar een schoner milieu omdat een schip per ton lading minder CO2 uitstoot dan een vrachtwagen. Waar bedrijven in een eerste fase werd gevraagd om hun productieprocessen, productie-uitstoot en afvalwaterlozing zo schoon mogelijk te doen, zie je nu een verschuiving naar het verduurzamen van het transport. Dit is een van de grootste bronnen van de CO2-uitstoot. De overheid legt bedrijven milieunormen op. Ze moeten nu ook kunnen aantonen dat ze hun transport vergroenen.”

Nog een reden voor de modal shift: de snelheid en stroomlijning van je logistiek. “Goederen vervoeren via het water verloopt sneller en betrouwbaarder: 10 tot zelfs 50 vrachtwagenladingen passen in één binnenschip,” zegt Peter Joos.

Bovendien is er het prijskaartje. “Per ton lading bij waterwegtransport is er 30% minder brandstofverbruik dan bij transport over de weg. Opvallend: we merken dat de prijs steeds minder doorweegt bij logistieke beslissingen. Onder druk van regelgeving zoals de Green Deal is men zelfs bereid om meer te betalen voor duurzaam transport.”

Duurzaam transport via het water geeft rust

Maar er zijn nog meer redenen waarom de modal shift naar duurzaam transport zich doorzet. “De modal shift past perfect in de toegenomen drang naar efficiëntie bij bedrijven,” aldus Peter. “Want de dagelijkse komst van een of meerdere vrachtwagens op een bedrijfsterrein betekent altijd veel ‘gedoe’: er is de administratieve afhandeling bij het laden en lossen, de drukte op het terrein, wachtende vrachtwagens, taal- en IT-problemen, enzovoort.

Via het water kan je grote ladingen wegzetten via een schip dat wekelijks één of twee keer aanmeert. Dit zorgt voor minder drukte en meer efficiëntie bij het inzetten van logistieke mensen op de site. Bovendien werk je aan de achterzijde van het bedrijf, waar de waterweg vaak is gelegen. Kortom, transport per schip geeft rust in het bedrijf!”

Duurzame logistiek: energietransitie start bij kleinere schepen

Peter weet wel zeker: ook in de scheepvaart zet de energietransitie zich door. “Die transitie is volop aan de gang, vooral bij kleinere 500 à 600-tonschepen. Klassiek worden deze binnenvaartschepen - vooral in de droge lading - bemand en uitgebaat door een schipper-eigenaar. Op korte termijn zullen deze schepen worden vervangen door nieuwe, meer duurzame schepen.”

Ben je op zoek naar een efficiënt, betrouwbaar, voordeliger en groener alternatief voor wegtransport? Ben jij klaar om de modal shift te maken? Stel je vraag via het formulier hieronder!